Các loại trợ cấp thất nghiệp ở Úc

Các loại trợ cấp thất nghiệp ở Úc
Rate this post

Những người đang thất nghiệp có thể tiếp cận hệ thống an sinh xã hội của Chính phủ Úc nếu bị rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính.

Nếu đang tìm kiếm việc làm, mới bị mất việc làm, hoặc có nguy cơ bị mất việc làm, hiện có các dịch vụ sau đây để trợ giúp quý vị.

Newstart Allowance – Trợ cấp người đi tìm việc

Đây là loại trợ cấp thất nghiệp chính dành cho những người đang ở độ tuổi lao động. Tuy nhiên, loại trợ cấp này có một số điều kiện sau đây

– Qúy vị phải chứng minh rằng quý vị đang tìm một công việc toàn thời

– Phải tham dự các cuộc hẹn với công ty tuyển dụng

– và phải đáp ứng các yêu cầu nghĩa vụ chung (Mutual Obligation Requirements)

Thời gian chờ nhận trợ cấp là bao lâu?

Thời gian chờ đợi có thể kéo dài từ 2 tuần cho đến 2 tháng sau khi quý vị đã nộp tất cả giấy tờ xin lãnh trợ cấp Newstart Allowance. Thời gian chờ phụ thuộc hoàn toàn vào Centrelink.

Được trợ cấp tối đa là bao nhiêu?

Qúy vị có thể vừa đi làm vừa lãnh trợ cấp. Chẳng hạn, nếu quý vị chỉ làm một buổi trong tuần, quý vị vẫn có thể lãnh trợ cấp từng phần.

Tiền trợ cấp tối đa sẽ là $104 trước thuế/2 tuần.

– Nếu thu nhập của quý vị trong khoảng $104 – $254/2 tuần, mức cắt giảm trợ cấp sẽ là 50 xu trên mỗi đô la vượt quá mức $104.

– Nếu thu nhập của quý vị trên $254, mức cắt giảm trợ cấp sẽ là $75 + 60 xu trên mỗi đô la vượt quá $254.

Ai đủ điều kiện nhận trợ cấp này?

Công dân Úc đã sinh sống tại Úc được 2 năm sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp này. Tuy nhiên họ cần phải đáp ứng bài đánh giá về thu nhập và tài sản – income and assets tests, cũng như các yêu cầu nghĩa vụ chung (Mutual Obligation Requirements)

Work for the Dole là gì?

Chương trình Work for the Dole được thiết kế nhằm nâng cao kỹ năng cho người tìm việc, cung cấp kinh nghiệm làm việc và giúp người lao động có khả năng đóng góp cho cộng đồng.

Qúy vị cần tham gia chương trình Work for the Dole trong 6 tháng để nhận được trợ cấp, đồng thời đáp ứng những điều khoản của yêu cầu nghĩa vụ chung (Mutual Obligation Requirements).

Nếu tôi không đáp ứng Mutual Obligation Requirements thì sao?

Trợ cấp Newstart có thể sẽ bị đình hoãn, nhưng một khi quý vị liên lạc lại với công ty  tuyển dụng, lúc đó quý vị có thể tiếp tục nhận trợ cấp.

Những loại trợ cấp thất nghiệp khác bao gồm

Youth Allowance – Trợ cấp thanh thiếu niên: dành cho những người làm việc toàn thời có độ tuổi từ 16 – 21 tuổi.

Disability Support Pension – Trợ cấp cho người khuyết tật: dành cho người từ 16 tuổi đến độ tuổi hưu trí nhưng không thể làm việc do khuyết tật về thể chất, trí tuệ hoặc bị tâm thần.

Để biết thêm thông tin về các loại trợ cấp thu nhập, quý vị có thể tham khảo trang mạng của Bộ Dịch vụ Nhân sinh (Department of Human Services).

Để được hỗ trợ về mặt ngôn ngữ, có thể gọi đến Dịch vụ hỗ trợ đa ngôn ngữ – Multiligual Phone Service – theo số 131 202, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều các ngày trong tuần.

(Theo sbs.com.au/vietnamese)

About the author: Bất động sản Úc

Leave a Reply

Your email address will not be published.