Nguồn Tài Liệu Bài Thi Quốc Tịch Úc 2017

Nguồn Tài Liệu Bài Thi Quốc Tịch Úc 2017
3.7 (73.33%) 6 votes
Tuyển Tập Đầy Đủ Tài Liệu Luyện Bài Thi Quốc Tịch Úc
Trang luyện thi quốc tịch: 20 bài, mỗi bài 20 câu.
Làm khoảng 10 bài là đi thi được rồi.
Mình học trên này đi thi làm trong 2 phút, 100% passed. Good luck.
Ngoài ra các bạn nên đọc qua cuốn này của bộ đi trú trước khi thi: https://www.border.gov.au/Citizenship/Documents/our-common-bond-2014.pdf
Và làm thử bài thi trên trang bộ đi trú tại:

About the author: Bất động sản Úc

Leave a Reply

Your email address will not be published.